Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

 

Na zaproszenie prof. dr hab. Krystyny Chałas, kierującej Katedrą Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL  – Anna Kuryluk, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach dnia 07.06.2019r. wzięła udział w niezwykłej uroczystości,  w Senacie RP (więcej  www.senat.gov.pl ). Było to podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla  nauczycieli  promujących  młodych ludzi, uznanych za wzory godne  naśladowania. Statuetkę z napisem „Podziękowanie za promocję wzoru osobowego” dyrektor otrzymała z rąk Pani Profesor Krystyny Chałas i Przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu prof. dr hab. Kazimierza Wiatra za tekst „Dary losu”, poświęcony 17 – letniemu Mateuszowi, który swoja postawą wobec życia i śmierci wpisał się na zawsze w naszą małą Ojczyznę.  Dyrektor przywiozła także niezwykły list od Pani Profesor, która wyraża swoją aprobatę  dla  nauczycieli opracowujących nowatorski program rozwoju szkoły, wdrażających innowacyjne metody nauczania . Z pewnością  współpraca Szkoły z Uczelnią zaowocuje niejedną piękną inicjatywą służącą dobru lokalnej społeczności, zapewni wysoką jakość edukacji szkolnej i w sposób szczególny wyróżni naszą  szkołę spośród innych. 

 

                                                                                   Anna Kuryluk
 
icon-watch

 

Akademia Sukcesu

Projekt dla uczniów naszej szkoły

 

 
 
Go to top