Drukuj
Odsłony: 2623

Wychowawcy ze SP w Czułczycach gromadzą informacje na temat losów swoich absolwentów; do którego gimnazjum uczęszczają, czy osiągają wyniki w nauce porównywalne z wynikami jak w szkole podstawowej. Uczniowie, którzy mają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce w naszej szkole osiagają również podobne wyniki w gimnazjum. Wychowawcy często młodszym uczniom stawiają za wzór absolwentów wyróżniających się w nauce. Absolwenci wspomagają działania szkoły. Włączają się w imprezy i uroczystości, które organizuje placówka, prowadzą dyskoteki, biorą udział w akcjach, np: "Ogień betlejemski", prowadzą również rozmowy z uczniami na temat uczenia się.

Nasi uczniowie na sprawdzianie klasy VI osiągają wysokie wyniki. A oto wyniki sprawdzianów z ostatnich trzech lat:

Według  dziewięciostopniowej skali staninowej uzyskany przez uczniów naszej szkoły wynik 83% z części pierwszej ogółem (j. polski, matematyka) to 9 najwyższy stanin natomiast  wynik 82,8% z części drugiej (j. angielski) to 7 stanin. Analizując wyniki sprawdzianu zewnętrznego okazało się, że:

-  sprawdzane umiejętności z języka polskiego opanowało 84,7 % uczniów (tj. o 7,4% więcej niż w gminie, o 15,7 % więcej niż w powiecie i 11,7% więcej niż w województwie),

- sprawdzane umiejętności z matematyki opanowało 80,6% uczniów  (tj. o 18,6% więcej niż w gminie, o 24% więcej niż w powiecie i 20,2% więcej niż w województwie),

- sprawdzane umiejętności z języka angielskiego opanowało 82,8% uczniów (tj. o 4,8 % więcej niż w gminie, o 12% więcej niż w powiecie i 6,5% więcej niż w województwie).