Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

 

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach.

Konkurs skierowany jest do uczniów  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II  w Czułczycach.


Celem Konkursu jest :

Ø      wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,

Ø      wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,

Ø      popularyzacja wierszy, pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej,

Ø      pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,

Ø      umacnianie świadomości narodowej,

Ø      kultywowanie pamięci o wydarzeniach , które zmieniły losy naszej Ojczyzny  i ludziach, którzy walczyli o Jej suwerenność.

Każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden z utworów.

Uczeń może brać udział jednocześnie w konkursie pieśni i poezji patriotycznej.

 

Za utwór patriotyczny uznaje się :

-     wiersz/pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym,

-     wiersz/piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenia z dziejów Polski lub postać historyczną i jej działalność,

-     wiersz/piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej,

-    wiersz/piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną.

Uczestnicy konkursu:

-     W Konkursie mogą uczestniczyć recytatorzy, soliści oraz grupy wokalne uczniów z poszczególnych klas.

-     Uczestnicy konkursu mogą recytować, śpiewać a capella, z akompaniamentem instrumentalnym dowolnej osoby lub z podkładem muzycznym przygotowanym przez uczestnika na CD lub USB.


Kryteria oceny wykonywanych utworów:

§                          dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu

§                          muzykalność i warunki głosowe wykonawców

§                          oryginalność interpretacji

§                          staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa)

§                          ogólny wyraz artystyczny                      

Nagrody


Laureatów konkursu wyłoni Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.  Zwycięzcom trzech pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Terminy:


Zgłoszenia do konkursu dokonuje wychowawca klasy lub sam zainteresowany  do dnia 31 października 2018 roku .

Termin konkursu

Konkurs odbędzie się w dniu 05 listopada 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach.

 

 

                 Zachęcamy do udziału w konkursie!!!

 

Go to top