Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

 

 

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU
Z OKCJI JUBILEUSZU ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

„Jak zmieniał się polski orzeł na przestrzeni lat?”

 

            Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czułczycach zaprasza uczniów do udziału
w szkolnym konkursie informatyczno-historycznym na wykonanie multimedialnej prezentacji, nawiązującej tematyką do 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Cele:

-       Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.

-       Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

-       Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację informatyczną.

 

Uczestnicy:

-       Konkurs jest skierowany do uczniów z klas IV-VIII naszej szkoły.

 

Temat i zadanie:

-       Tematem konkursu jest wykonanie multimedialnej prezentacji „Jak zmieniał się polski orzeł na przestrzeni lat?”  

-       Praca musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna.

-       Praca powinna zostać wykonana przy pomocy narzędzia internetowego: www.prezi.com. Dopuszcza się wykonanie prac przy pomocy programu PowerPoint.

-       Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.

-       Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.

-       Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na stronie internetowej Organizatora.

-       Prace należy wykonać do dnia 5 listopada 2018 r.

 

Ocena i nagrody:

-       Oceny prac zgłoszonych przez uczestników dokona Komisja powołana przez Organizatora, która dokona wyboru najlepszych prac.

-       Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.

-       Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora.

Go to top