Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz informowania rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

 

 1. Nauczyciel ocenia pracę swoich uczniów na bieżąco. Podstawą do wystawienia oceny są prace ucznia wysłane na maila danego nauczyciela/platformę edukacyjną lub zdjęcie pracy z zeszytu, przesłane na telefon nauczyciela.

 2. Nauczyciel w godzinach swojej pracy kontaktuje się ze swoimi uczniami drogą telefoniczną/platformę edukacyjną lub drogą mailową, udziela im wskazówek, jak poprawnie wykonać pracę.

 3. Nauczyciel ocenia sposób wykonania pracy, zaangażowanie ucznia.

 4. Prace plastyczne, techniczne uczniów przechowywane są przez nich w teczkach do późniejszej oceny.

 5. W okresie obowiązywania Rozporządzenia o zdalnym nauczaniu nie wystawia się ocen niedostatecznych.

 6. Oceny bieżące nauczyciel zapisuje w swoim notatniku, informuje o nich także rodziców.

 7. W przypadku braku współpracy z uczniem, nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia o tym rodziców za pośrednictwem wychowawcy.

 8. Karty pracy przygotowane przez nauczyciela są przekazywane uczniom drogą mailową /przez platformę edukacyjną lub w wersji papierowej, wydrukowanej w szkole i tam udostępnionej rodzicom uczniów w wyznaczonej godzinie i wyznaczonym dniu.

 9. Nauczyciel wykorzystuje podręczniki i zeszyty ćwiczeń ze swojego przedmiotu.

 10. Karty pracy powinny weryfikować wiedzę i umiejętności uczniów z większej partii materiału, z danego przedmiotu.

 11. Nauczyciel może korzystać z innych sposobów pracy z uczniem, jeżeli będzie miał akceptację rodziców i uczniowie będą mieli możliwości sprzętowe. O innym sposobie powiadamia dyrektora szkoły drogą mailową.

 12. Uczeń powinien terminowo wywiązywać się z zadanych prac, zgodnie z poleceniem nauczyciela, który ustala termin oceny.

 13. Dodatkowo oceniane będą zadania wykonywane przez ucznia dla chętnych.

 14. Nauczyciel ma obowiązek gromadzenia prac swoich uczniów, w celu ich późniejszego omówienia.

 15. Oceny bieżące ustalone przez nauczyciela w trakcie zdalnego nauczania zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego w dniu powrotu do szkoły i będą brane pod uwagę przy wystawieniu rocznej oceny z danego przedmiotu.

 16. Uczeń, który jest chory lub źle się czuje w danym dniu, powinien być usprawiedliwiony przez rodzica u wychowawcy, który tę informację przekaże pozostałym nauczycielom.


Dyrektor Anna Kuryluk


 

Aby ułatwić kontakt uczeń - nauczyciel, przygotowaliśmy spis e-maili wszystkich nauczycieli pracujących w naszej szkole.

 

Zadania przygotowane przez nauczycieli

22.06 – 26.06.2020

  poniedziałek
22.06.20
wtorek
23.06.20
środa 
24.06.20
czwartek
25.06.20
piątek 
26.06.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna, 
j. angielski

 

Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
religia

edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski, 
informatyka
 
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski, 
informatyka
 
Klasa IV religia,
j. angielski,
matematyka, 
j. polski, 
muzyka
język polski,
przyroda

informatyka,
Edukatorium 
matematyka
j. angielski
technika
przyroda, 
j. polski

 

Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

j. polski, 
matematyka,

muzyka, 
informatyka, 
Edukatorium 

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
plastyka
matematyka
j. polski, 
biologia,
geografia
 
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

j. polski, 
geografia, 
geografia,

technika, 
muzyka, 
biologia, 
Edukatorium 

j. angielski,  
j. polski
matematyka
informatyka
matematyka
plastyka,
j. polski
 
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

geografia, 
biologia,

matematyka,
muzyka,
wych. do życia w rodz

chemia, 
fizyka, 
j. polski
matematyka
plastyka, 
j. angielski
biologia,
geografia
informatyka
j. polski
chemia, 
fizyka
 
Klasa VIII

religia,
j. polski,
j. angielski,
matematyka

geografia, 
j. polski, 

matematyka,
wych. do życia w rodz. 

chemia, 
fizyka,

matematyka,
j. angielski
biologia
informatyka
matematyka 
j. polski,
chemia, 
fizyka
 
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV


15.06 – 19.06.2020

  poniedziałek
15.06.20
wtorek
16.06.20
środa 
17.06.20
czwartek
18.06.20
piątek 
19.06.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna, 
religia

     

edukacja przedszkolna, 
religia

Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
religia

 

    edukacja wczesnoszkolna,
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
      edukacja wczesnoszkolna,
religia
Klasa IV religia,
j. angielski,
matematyka,
j. polski, 
muzyka
     

język angielski,
matematyka,
  
religia

Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

 

    matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

 

    matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

 

    matematyka
język angielski,
język polski
 
religia
Klasa VIII

religia,
j. polski,
matematyka

 

    język polski,  
religia,
edu. dla bezp.

 

Zajęcia dodatkowe Doradztwo zawodowe kl. VII
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

08.06 – 12.06.2020

  poniedziałek
08.06.20
wtorek
09.06.20
środa 
10.06.20
czwartek
11.06.20
piątek 
12.06.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna, 
religia

edukacja przedszkolna
j. angielski
edukacja przedszkolna  

edukacja przedszkolna, 
religia

Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
religia

edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski

edukacja wczesnoszkolna   edukacja wczesnoszkolna,
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
  edukacja wczesnoszkolna,
religia
Klasa IV religia,
j. angielski,
matematyka,
muzyka
język polski,
przyroda

informatyka,
plastyka, 
Edukatorium 
historia
matematyka,
j. polski,

j. angielski
technika
 

język angielski,
matematyka,
  
religia

Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

j. polski, 
matematyka,

muzyka, 
informatyka, 
Edukatorium 
historia

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
plastyka
  matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

j. polski, 
geografia,
geografia,

technika, 
muzyka, 
biologia
Edukatorium 

historia

j. angielski,  
j. polski
matematyka
  matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka

geografia, 
biologia,

matematyka,
muzyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz

historia

chemia, 
fizyka, 
j. polski
matematyka
plastyka,
j. angielski
  matematyka
język angielski,
język polski, 
 
religia
Klasa VIII

religia,
j. angielski,
j. polski,
matematyka

geografia, 
j. polski, 

matematyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz. 
historia

chemia, 
fizyka,

matematyka,
j. angielski
  język angielski,
język polski, 
 
religia,
edu. dla bezp.

 

Zajęcia dodatkowe Doradztwo zawodowe kl. VII
  Terapia logopedyczna
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

01.06 – 05.06.2020

  poniedziałek
01.06.20
wtorek
02.06.20
środa 
03.06.20
czwartek
04.06.20
piątek 
05.06.20
Oddział przedszkolny

 

edukacja przedszkolna
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna, 
j. angielski

edukacja przedszkolna, religia

Klasa I

 

edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna, religia
Klasa II   edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna, religia
Klasa IV   język polski,
przyroda

informatyka,
plastyka, 
Edukatorium 
historia
matematyka
j. angielski
technika
przyroda, 
j. polski

język angielski,
matematyka,
  
religia

Klasa V  

j. polski, 
matematyka,

muzyka, 
informatyka, 
Edukatorium 
historia

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
plastyka
matematyka
j. polski, 
biologia,
geografia
matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI  

j. polski, 
geografia, 
technika, 
muzyka, 
biologia, 
Edukatorium 

historia

j. angielski,  
j. polski
matematyka
informatyka
matematyka
wych. do życia w rodz.
plastyka,
j. polski,
geografia
matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VII  

geografia, 
biologia,

matematyka,
muzyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz
. 
historia

chemia, 
fizyka, 
j. polski
matematyka
plastyka
biologia,
geografia
informatyka
j. polski
chemia, 
fizyka
matematyka
język angielski,
język polski, 
 
religia
Klasa VIII

 

geografia, 
j. polski, 

matematyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz. 
historia

chemia, 
fizyka,

matematyka

biologia
informatyka
matematyka 
j. polski,
chemia, 
fizyka

język angielski,
język polski, 
 
religia,
edu. dla bezp.
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Edukarium informatyka
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

25.05 – 29.05.2020

  poniedziałek
25.05.20
wtorek
26.05.20
środa 
27.05.20
czwartek
28.05.20
piątek 
29.05.20
Oddział przedszkolny

religia

j. angielski edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna,
j. angielski

edukacja przedszkolna, religia

Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
religia

edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski

edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski,
informatyka
edukacja wczesnoszkolna,
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski, informatyka
edukacja wczesnoszkolna,
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
muzyka, 
historia
język polski,
przyroda

informatyka,
plastyka, 
Edukatorium
j. polski, 
matematyka

j. angielski
technika,
Edukatorim
przyroda, 
j. polski

język angielski,
matematyka,
  
religia

Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
historia

j. polski, 
matematyka,

muzyka, 
informatyka, 
Edukatorium

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
plastyka

matematyka
j. polski, 

biologia

matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
historia

j. polski, 
geografia, 
technika, 
muzyka, 
biologia, 
Edukatorium

j. angielski 
j. polski
matematyka
informatyka
matematyka
wych. do życia w rodz.
plastyka,
j. polski,
geografia
matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
historia

geografia, 
biologia,

matematyka,
muzyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz
.

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
plastyka
biologia,
geografia
informatyka
j. polski

chemia, 
fizyka
matematyka
język angielski,
język polski, 
 
religia
Klasa VIII

religia,
j. polski,
wych. fizyczne,
matematyka

geografia, 
j. polski, 

matematyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz.

chemia, 
fizyka,

matematyka

biologia
informatyka
matematyka 
j. polski,
geografia

chemia, 
fizyka

język angielski,
język polski, 
 
religia,

edu. dla bezp.

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Doradztwo zawodowe kl. VII
  Terapia logopedyczna
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

18.05 – 22.05.2020

  poniedziałek
18.05.20
wtorek
19.05.20
środa 
20.05.20
czwartek
21.05.20
piątek 
22.05.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna
j. angielski
edukacja przedszkolna
religia
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna, 

religia

edukacja wczesnoszkolna,
wych. fizyczne, 

j. angielski

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
muzyka
historia
język polski,
przyroda

wych. fizyczne
informatyka,
plastyka, 
Edukatorium
j. polski, 
matematyka

j. angielski
technika,
Edukatorim

przyroda, 
j. polski, 
wych. fizyczne

język angielski,
matematyka,
  
wych. fizyczne
religia
Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, historia

j. polski, 
matematyka,

wych. fizyczne, 
muzyka, 

informatyka, 
Edukatorium

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
wych. fizyczne, 
plastyka

biologia,

geografia,
matematyka
wych. fizyczne
j. polski

 

matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne
historia

j. polski, 
geografia, 
technika, 
muzyka, 
biologia, 
Edukatorium

j. angielski,  
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.
plastyka,
j. polski,
geografia
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne
historia

geografia, 
biologia,

matematyka,
muzyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz
.

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne,
plastyka
biologia,
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
wych. fizyczne, 
j. polski,

Edukatorium
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. polski,
wych. fizyczne
historia

 

geografia, 
j. polski, 

matematyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz.

chemia, 
fizyka,

j. angielski, 
matematyka, 
wych. fizyczne 
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
j. polski,
Edukatorium
język polski,
język angielski, 

wych. fizyczne, 
religia,

edu. dla bezp. 

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Edukarium informatyka
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


11.05 – 15.05.2020

12.05.20 - Święto Patrona Szkoły

 

  poniedziałek
11.05.20
wtorek
12.05.20
środa 
13.05.20
czwartek
14.05.20
piątek 
15.05.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna + prezentacja,
religia

  edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna
religia
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna, 

religia

 

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
  edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
muzyka
historia
  j. polski, 
matematyka

j. angielski
technika,
Edukatorim
przyroda, 
j. polski, 
wych. fizyczne, godz. wychowawcza 
język angielski,
matematyka,
  
wych. fizyczne
religia
Klasa V język polski + Święto Patrona,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, historia

 

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
wych. fizyczne, 
plastyka
j. polski,
biologia
geografia,
geografia,
matematyka

wych. fizyczne
matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne,
historia

 

j. angielski,  
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.
plastyka
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, historia

 

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne,
plastyka
j. polski, 
biologia
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. polski,
wych. fizyczne,
historia

 

chemia, 
fizyka,

j. angielski, 
matematyka, 
wych. fizyczne 
j. polski,
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
język polski,
język angielski, 

wych. fizyczne, 
religia,

edu. dla bezp. 

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Doradztwo zawodowe kl. VII
  Terapia logopedyczna
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego04.05 – 08.05.2020

  poniedziałek
04.05.20
wtorek
05.05.20
środa 
06.05.20
czwartek
07.05.20
piątek 
08.05.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna
religia
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna, 

religia

edukacja wczesnoszkolna,
wych. fizyczne, 

j. angielski

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna, 
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
muzyka
język polski,
przyroda

wych. fizyczne
informatyka,
plastyka, 
historia,
Edukatorium
j. polski, 
matematyka

j. angielski
technika,
Edukatorim
przyroda, 
j. polski, 
wych. fizyczne 
język angielski,
matematyka,
  
wych. fizyczne
religia
Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

j. polski, 
matematyka,

wych. fizyczne, 
muzyka, 

informatyka, 
historia,
Edukatorium

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
wych. fizyczne, 
plastyka
j. polski,
biologia
geografia,
geografia,
matematyka

wych. fizyczne
matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

j. polski, 
geografia, 
technika, 
muzyka, 
biologia, 
historia,
Edukatorium

j. angielski,  
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.
plastyka
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

geografia, 
biologia,

matematyka, historia,
muzyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz
.

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne,
plastyka
j. polski, 
biologia
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. polski,
wych. fizyczne

geografia, 
j. polski, 
historia,

matematyka,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz.

chemia, 
fizyka,

j. angielski, 
matematyka, 
wych. fizyczne 
j. polski,
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
język polski,
język angielski

wych. fizyczne, 
religia,

edu. dla bezp. 

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV
  Doradztwo zawodowe kl. VII
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego


 

27.04 – 01.05.2020

 

  poniedziałek
27.04.20
wtorek
28.04.20
środa 
29.04.20
czwartek
30.04.20
piątek 
01.05.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna    
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna, 

religia, 
Edukatorium

edukacja wczesnoszkolna,
wych. fizyczne, 

j. angielski

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
   
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia, 
Edukatorium
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
   
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
plastyka
język polski,
przyroda

wych. fizyczne
informatyka,
muzyka, 
historia,
Edukatorium
j. polski, 
matematyka

j. angielski
technika,
Edukatorim
   
Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

j. polski, 
matematyka,

wych. fizyczne, 
muzyka, 

informatyka,
historia,
Edukatorium

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
wych. fizyczne, 
plastyka
   
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

j. polski, 
geografia, 
technika, 
muzyka, 
biologia,
historia,
Edukatorium

j. angielski,  
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
   
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

geografia, 
biologia,

matematyka
muzyka,
historia,
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz
.

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne,
plastyka
   
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. polski,
wych. fizyczne

geografia, 
j. polski, 
historia, 

matematyka
godz. wychowawcza
wych. do życia w rodz.

chemia, 
fizyka,

j. angielski, 
j. polski,

matematyka, 
wych. fizyczne 
   

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Edukatorium z języka polskiego
  Doradztwo zawodowe kl. VII
  Terapia logopedyczna
  Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. IV

 

20.04 – 24.04.2020

 

  poniedziałek
20.04.20
wtorek
21.04.20
środa 
22.04.20
czwartek
23.04.20
piątek 
24.04.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna
religia
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna, 

religia, 
Edukatorium

edukacja wczesnoszkolna,
wych. fizyczne, 

j. angielski

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia, 
Edukatorium
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
plastyka
język polski,
przyroda

wych. fizyczne
informatyka,
muzyka, 
historia,
Edukatorium
j. polski
matematyka + raport ułamki zwykłe

j. angielski
technika,
Edukatorim
przyroda, 
j. polski,
wych. fizyczne 
język angielski,
matematyka,
  
wych. fizyczne
religia
Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

j. polski, 
matematyka,

wych. fizyczne, 
muzyka, 

informatyka,
historia,
Edukatorium

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
wych. fizyczne
plastyka
j. polski,
biologia
geografia
matematyka
wych. fizyczne
matematyka
język angielski,
język polski, 

religia
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

j. polski, 
geografia, 
technika, 
muzyka, 
biologia,
historia,
Edukatorium

j. angielski 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.
plastyka
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

geografia, 
biologia,

matematyka
muzyka,
historia,
wych. do życia w rodz
.

chemia
fizyka
j. angielski
j. polski
matematyka
wych. fizyczne,
plastyka
j. polski, 
biologia
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
matematyka
język angielski,
język polski, 

wych. fizyczne
religia
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. polski,
wych. fizyczne

geografia, 
j. polski, 
historia, 

matematyka
wych. do życia w rodz.

chemia
j. angielski, 
matematyka
wych. fizyczne 
j. polski,
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne,
Edukatorium

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Doradztwo zawodowe kl. VII
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Edukarium informatyka

15.04 – 17.04.2020   

09.04 – 14.04 Wiosenna przerwa świąteczna

 

  poniedziałek
13.04.20
wtorek
14.04.20
środa 
15.04.20
czwartek
16.04.20
piątek 
17.04.20
Oddział przedszkolny

 

 

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna
religia
Klasa I

 

 

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II     edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV

 

  j. polski,
matematyka

j. angielski
technika,
Edukatorim
przyroda, 
wych. fizyczne 
język angielski,
matematyka,
  
wych. fizyczne
religia
Klasa V  

 

j. angielski,
j. polski, 

technika, 
wych. fizyczne, 
plastyka
j. polski,
biologia
geografia
matematyka
wych. fizyczne
matematyka
język angielski,
język polski

religia
Klasa VI  

 

j. angielski,  
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.
plastyka
matematyka
język angielski,
język polski

wych. fizyczne
religia
Klasa VII  

 

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski, 
biologia
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
matematyka
język angielski,
język polski

wych. fizyczne
religia
Klasa VIII

 

 

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
matematyka
wych. fizyczne 
j. polski,
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne,
Edukatorium
język polski,
język angielski

wych. fizyczne
religia,

edu. dla bezp. 

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Edukarium informatyka
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

06.04 – 08.04.2020   

09.04 – 14.04 Wiosenna przerwa świąteczna

 

  poniedziałek
06.04.20
wtorek
07.04.20
środa 
08.04.20
czwartek
09.04.20
piątek 
10.04.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski

edukacja przedszkolna

   
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna, 

religia
Edukatorium

edukacja wczesnoszkolna,
wych. fizyczne

j. angielski

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
   
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
Edukatorium
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
   
Klasa IV

język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne,
plastyka,
historia

język polski,
przyroda

wych. fizyczne
informatyka,
muzyka
Edukatorium
matematyka
j. angielski
technika,
Edukatorim
   
Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne
historia

j. polski
matematyka,

wych. fizyczne
muzyka

informatyka,
Edukatorium

j. angielski,
j. polski

technika
wych. fizyczne
plastyka
   
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne, 
historia

j. polski
geografia
technika
muzyka
biologia,
Edukatorium

j. angielski 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
   
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
j. niemiecki

matematyka,
wych. fizyczne
historia

biologia,
geografia, 
matematyka
muzyka
wych. do życia w rodz.

chemia
fizyka
j. angielski
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
plastyka
   
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. niemiecki,
j. polski,
wych. fizyczne, 
historia

j. polski
matematyka
geografia
wych. do życia w rodz.

chemia
fizyka
j. angielski, 
matematyka
wych. fizyczne 
   

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna

 

30.03 – 03.04.2020

  poniedziałek
30.03.20
wtorek
31.03.20
środa 
01.04.20
czwartek
02.04.20
piątek 
03.04.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna
religia
Klasa I

edukacja wczesnoszkolna,
ed. muzyczna

religia
Edukatorium

edukacja wczesnoszkolna,
wych. fizyczne, 

j. angielski

edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
Edukatorium
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne
historia, 
przyroda
wych. fizyczne
informatyka
j. polski
matematyka
j. angielski
technika,
wych. fizyczne

Edukatorim

j. polski 
przyroda, 
wych. fizyczne 
Edukatorium

j. angielski,
matematyka,
  
wych. fizyczne
religia
Klasa V język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne
plastyka

historia
j. polski, 
matematyka,

wych. fizyczne
muzyka

informatyka

j. angielski,
j. polski

technika
wych. fizyczne
plastyka
j. polski,
biologia
geografia
matematyka
wych. fizyczne
Edukatorium
matematyka
język angielski,
j. polski, 

religia
wych. fizyczne
Klasa VI język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne

biologia,
j. polski

geografia
technika
muzyka
historia

j. angielski 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
informatyka
matematyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.
Edukatorium
matematyka
język angielski,
j. polski

wych. fizyczne
religia
Klasa VII język polski,
religia,
j. angielski,
j. niemiecki

matematyka,
wych. fizyczne

historia
biologia,
geografia, 
matematyka
muzyka
wych. do życia w rodz.

chemia
fizyka
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
Edukatorium
j. polski, 
biologia
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
wych. fizyczne
matematyka
język angielski,
j. polski

wych. fizyczne
religia
j. niemiecki
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. niemiecki,
j. polski,
wych. fizyczne

geografia, 
j. polski
historia

matematyka

chemia
fizyka
j. angielski, 
matematyka
wych. fizyczne 
Edukatorium
j. polski,
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne

j. polski + zeszyt odp. ucznia,
j. angielski

wych. fizyczne
religia,

j. niemiecki,
edu. dla bezp.
 

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Terapia logopedyczna
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Edukarium informatyka
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 

23.03 – 27.03.2020

  poniedziałek
23.03.20
wtorek
24.03.20
środa 
25.03.20
czwartek
26.03.20
piątek 
27.03.20
Oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna,
religia

edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna edukacja przedszkolna,
j. angielski
edukacja przedszkolna
re
ligia
Klasa I edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja plastyczna, 
wych. fizyczne
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
informatyka
edukacja wczesnoszkolna
wych. fizyczne
religia
Klasa II edukacja wczesnoszkolna,
religia
edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna, 
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna,
j. angielski
inforamtyka
edukacja wczesnoszkolna
religia
Klasa IV język polski,
religia,
j. angielski,
matematyka,
wych. fizyczne
historia, 
przyroda
wych. fizyczne
informatyka

 

j. polski, 
matematyka
j. angielski
technika
edukatorim

j. polski,  
przyroda, 
muzyka,
plastyka,
wych. fizyczne 
język angielski
matematyka,  
wych. fizyczne
religia
Klasa V matematyka,
religia,
j. angielski,
j. polski,
wych. fizyczne

historia, 
j
. polski
matematyka,

wych. fizyczne, 
m
uzyka

informatyka

j. angielski, 
t
echnika, 
w
ych. fizyczne
j. polski,
biologia
geografia
matematyka
wych. fizyczne

matematyka
język angielski
religia
Klasa VI matematyka,
j. angielski,
religia,
j. polski,
wych. fizyczne

historia,
biologia,
geografia, 
t
echnika, 
m
uzyka

j. angielski,  
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
informatyka
matematyka
plastyka
wych. fizyczne, 
wych. do życia w rodz.

matematyka
język angielski
wych. fizyczne
religia
Klasa VII matematyka,
religia,
j. angielski,
j. niemiecki,
j. polski,
wych. fizyczne

historia, 
biologia,
geografia, 
matematyka
muzyka
wych. do życia w rodz.

chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski, 
biologia
chemia,
fizyka
geografia
informatyka
plastyka
wych. fizyczne
matematyka
język angielski
wych. fizyczne
religia
j. niemiecki
Klasa VIII

matematyka,
religia,
j. angielski,
j. niemiecki,
j. polski,
wych. fizyczne

historia, 
geografia, 
matematyka,
wych. do życia w rodz.

 
chemia, 
fizyka, 
j. angielski, 
j. polski
matematyka
wych. fizyczne
j. polski,
biologia
chemia,
fizyka
informatyka
matematyka
wych. fizyczne

język angielski, 
wych. fizyczne, 
religia, 
j. niemiecki
edukacja dla bezp. 

 

Zestaw 1, 2 zadań powtórkowych w zajęciach dodatkowych

 

zajęcia świetlicowe  
zajęcia biblioteczne  
Zajęcia dodatkowe Egzamin ósmoklasisty
  Edukatorium z języka polskiego
  Koło małego programisty w klasie I i II
  Koło programisty w klasie VI 
  Koło informatyczne w klasie VII i VIII
  Terapia logopedyczna
  Edukarium informatyka
  Koło małego konstruktora - odkrywca tajemnic
  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
 

 

 

 

 

16.03 – 20.03.2020

Oddział przedszkolny

Edukacja przedszkolna, język angielski

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, informatyka

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna, język angielski, informatyka

Klasa IV

język polski, język angielski, matematyka + matematyka 20.03, przyroda, historia, informatyka, wychowanie fizyczne

Klasa V

język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia, historia, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne 

Klasa VI

język polski, język angielski, matematyka, biologia, geografia, historia, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne

Klasa VII

język polski, język angielskimatematyka, biologia, geografia, historia, informatyka, muzyka, wychowanie fizyczne, fizyka, chemia

Klasa VIII

język polski + arkusz, język angielski + arkusz, matematyka, biologia, geografia, historia, informatyka, wychowanie fizyczne, fizyka, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe

Uruchomienie wyobraźni 

 

Koło małego programisty w klasie I i II

 

Koło programisty w klasie VI

 

Koło informatyczne w klasie VII i VIII

  Zajęcia świetlicowe
 

 

Zajęcia biblioteczne


 

Zadania projektowe "Edukatorium" 

Go to top