Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności

       27 października 2016r. 14 osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach pod opieką Dominiki Świetlickiej i Sławomira Korpysza uczestniczyła w wycieczce przyrodniczo - krajoznawczej do Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. Została ona zorganizowana przez Oddział PTTK w Chełmie przy współudziale Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Starostwa Powiatowego w Opolu oraz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. W wycieczce wzięło udział ok. 90 turystów z Chełma, Opola Lubelskiego, Poniatowej, Janowa Lubelskiego, Sawina i Czułczyc.

          Pierwszym punktem programu był Emilcin, gdzie znajduje się jedyny w Polsce pomnik UFO. Tutaj został rozegrany konkurs na najbardziej pomysłową maskę ufoludka. Wśród 19 przygotowanych wcześniej masek cztery wykonali uczniowie z Czułczyc. Maska wykonana przez Szymona Sitarczuka została sklasyfikowana przez komisję na VI miejscu. Jakub Palenik zajął VIII miejsce, a wyróżnienia otrzymali Adrian Polakowski i Jakub Szulędzki. Uczestnicy wędrowali ścieżką dydaktyczną na Złotą Górę, gdzie znajduje się pomnik i tablica upamiętniająca bitwę z okresu Powstania Styczniowego. Zwiedzali klasycystyczny pałac oraz Muzeum Regionalne w Kluczkowicach oraz sanktuarium Św. Stanisława w Piotrawinie z gotyckim kościołem, kaplicą i pałacem. Duże wrażenie zrobił punkt widokowy na dolinę Wisły w kamieniołomie koło Piotrawina. 40 metrowa ściana ukazuje tam jeden z największych i najciekawszych w Europie profili geologicznych z końca okresu kredowego. Było też ognisko turystyczne z kiełbaskami oraz konkurs krajoznawczy, w którym równorzędne I miejsce zajął Konrad Oliferuk, III - Ola Niedźwiecka, IV Karolina Haponiuk, V Jakub Traczyński, zaś VI równorzędne Dominik Łochnicki i Paulina Sitarczuk. Przy ognisku Ola Niedźwiecka otrzymała legitymacje członkowską PTTK.
 

    Dnia 20 października 2016 roku uczniowie klas II i V zaprezentowali program artystyczny z okazji 38 rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II pt. „Miłość wszystko zwycięża”. Narratorzy przedstawili najważniejsze fakty z życia Karola Wojtyły. Następnie wszyscy uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania: Kim był papież Jan Paweł II? Czego uczy nas Ojciec święty, patron naszej szkoły? Drugoklasiści przypomnieli słowa Ojca św. i jego przesłanie. Usłyszeliśmy, że Jan Paweł II jest dla nas wzorem do naśladowania. Papież uczy wiary, modlitwy, szacunku do przyrody, miłości bliźniego, poszanowania godności człowieka, miłości do Ojczyzny, zachowania godności w cierpieniu i chorobie oraz wskazuje drogę do świętości. Wypowiedziom uczniów towarzyszyły pieśni: Barka, Wadowice oraz Biały Pasterz, a także piękne wiersze. Niech patron naszej szkoły rozpala serca miłością i pomaga realizować drogowskazy życia.

Danuta Krajewska, Joanna Skórzewska            14.10.2016 r. w Szkole Podstawowej w Czułczycach o godzinie 11.30 odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem: Alicji Rudnickiej i Anety Oskierko przygotowali piękną akademię dla nauczycieli. Po przedstawieniu Pani Dyrektor wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom - Danucie Krajewskiej, Anecie Oskierko, oraz Elżbiecie Mędrykowskiej. Również nagrodził nauczycieli Pan Wójt Dariusz Ćwir - Danutę Krajewską, Anetę Oskierko, oraz Dorotę Gmitruk. Po części oficjalnej i akademii Grono Pedagogiczne spotkało się przy wspólnym poczęstunku.

 

5 października Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie rozbrzmiewał piosenką turystyczną. Wszystko to za sprawą I Powiatowego Przeglądu Piosenki Turystycznej zorganizowanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Chełmie oraz Młodzieżowy Dom Kultury przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Chełm. Na scenie zaprezentowało się 19 wykonawców reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z Chełma, Czułczyc, Dorohuska, Sawina, Stawu, Strachosław i Wierzbicy.

Nasza uczennica Kamila Woch z klasy VI wystąpiła z piosenkami "Czar Ogniska" oraz "Wędruj z nami", została nagrodzona w kategorii solistów. GRATULUJEMY!!!

Magdalena Mroczek 

 

 

     12 października 2016 roku w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach odbyło się uroczyste pasowanie piórem na czytelnika „pierwszaków”. Nauczyciel bibliotekarz Dorota Łopuszyńska zapoznała uczniów z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej. Przedstawiła najmłodszym czym jest biblioteka i jakie zawiera rodzaje zbiorów, jak jest oznakowana książka przez bibliotekę, jak korzystać z wypożyczonych książek aby jak najdłużej mogły służyć czytelnikom. Nauczyciel przekazał informację dotyczącą regulaminu wypożyczalni i czytelni oraz budowy książki.

Na zakończenie uczniowie pierwszej klasy w obecności pani Dyrektor Anny Kuryluk oraz wychowawczyni klasy pani Anety Oskierko złożyli przysięgę o szanowaniu książek.

Dorota Łopuszyńska


          Dnia 19.09.2016 r.  nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Udział w sprzątaniu wzięły wszystkie klasy z wychowawcami. Celem tej akcji było wpojenie dzieciom, że człowiek powinien żyć w zgodzie z naturą i nie niszczyć swojego środowiska naturalnego.


Aktualności ze strony sawin.pl

Go to top