Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności

 

W ramach zajęć projektowych uczniowie klasy I i II utrwalili rozpoznawanie warzyw. Najpierw wysłuchali wiersza Jana Brzechwy "Na straganie". Następnie przygotowali sylwetki warzyw do inscenizacji, którą zaprezentują młodszym kolegom i koleżankom z oddziału przedszkolnego. Zajęcia były okazją do przypomnienia zasad zdrowego odżywiania oraz higieny spożywania owoców i warzyw.

p. Danuta Krajewska, p. Aneta Radoń

16 listopada 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XV Rajdzie „Śladami Powstania Styczniowego”.  Około 90 turystów z Chełma, Sawina, Okszowa, Pawłowa, Strachosławia, Czułczyc  i Włodawy przy pięknej pogodzie wędrowało  po urokliwych okolicach Sawina. Trasa wiodła przez obszar Chełmskiego Parku Krajobrazowego, min. do leśnych rezerwatów  przyrody „Serniawy” i „Bachus”.  Przy pomnikowym Kamieniu Powstańców uczestnicy poznali historię bitwy stoczonej w tym rejonie 21 listopada 1863 roku. W Sawinie zobaczyli symboliczną mogiłę powstańców na cmentarzu, neogotycką kapliczkę Św. Jana Nepomucena oraz pomnik  Powstania Styczniowego, pomnik czołg oraz pomnik AK. Zwiedzili też zespół kościelny składający się z barokowego kościoła, dzwonnicy, dawnego szpitala i kostnicy. Tradycyjnie rajd zakończył się pieczeniem kiełbasek na ognisku.  Rozegrano też konkurs krajoznawczy, w którym  wśród nagrodzonych znaleźli się również nasi uczniowie, którzy przystąpili do rywalizacji jako najmłodsi. Daniel Styk uplasował się na 7 miejscu, Szymon Cichosz zajął 8 lokatę, a Patryk Kowalczuk wywalczył 10 miejsce. Drużyna otrzymała dyplom, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe znaczki rajdowe oraz potwierdzenie zdobycia kolejnych punktów na odznaki turystyczne. Rajd został zorganizowany przez Oddział PTTK w Chełmie przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Miasta Chełm oraz Urzędu Gminy Sawin.

p. Sławomir Korpysz


Innowacyjną metodą pracy z lekturą jest „book in a box”, czyli “książka w pudełku”. Technika ta, podobnie jak lapbook, uruchamia pokłady kreatywności uczniów. Pozwala rozbudzić wrażliwość i wyobraźnię w tworzeniu miniaturowej krainy baśni, legendy lub mitu.

Uczniowie klasy 6, po omówieniu historii Dedala i Ikara na lekcji języka polskiego, przedstawili wybraną scenę z mitu w pudełku po butach. Wszyscy wykazali się pomysłowością, a przede wszystkim dobrą znajomością tekstu literackiego. Oto efekty ich pracy.

 

 

p. Dorota Matys

 

Dnia 12 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z asp. szt. Panem Arturem Wołoszkiewiczem. Funkcjonariusz przeprowadził pogadankę profilaktyczną z uczniami klas V-VIII. Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie dzieci i młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje, za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Policjant także zwrócił uwagę na zjawisko cyberprzemocy, stalkingu, nakłaniał także do rozważnego zamieszczania wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

p. Natalia Bejda
Dnia 11 listopada obchodziliśmy Święto Niepodległości. W Sawinie odbyły się tego dnia gminne obchody święta. Uczniowie naszej szkoły reprezentowani przez poczet sztandarowy i zawodników sportowych uczestniczyli w tych uroczystościach. Radosne świętowanie rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym po wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Sawinie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny poświęcony tym ważnym wydarzeniom.
Po zakończonej akademii przy pomnikach bohaterów wojennych zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.
Ważnym elementem uroczystości były biegi niepodległościowe ulicami Sawina.
Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Szymon Sitarczuk, Szymon Cichosz, Kacpre Skubij, Natalia Skubij, Jolanta Pawliczuk zdobyła III miejsce w klasyfikacji ogólnej.

p. Alicja Staszewska-Rudnicka, p. Natalia Bejda


8 listopada 2019 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączona z uroczystym Ślubowaniem klasy I . Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy VI i klasy I pod kierunkiem swoich wychowawców pani Alicji Staszewskiej-Rudnickiej i pani Anety Radoń.
Wśród gości przybyłych na uroczystość byli: Pan wójt Dariusz Ćwir, Pan Józef Felczyński, Pan Mirosław Dederko oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego, a tuż po nim uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny prezentujący historię Polski przeplataną pieśniami patriotycznymi.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego życzyła młodszym kolegom i koleżankom sukcesów w nauce oraz zapewniła o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią.
Do życzeń dołączyli się zaproszeni goście. Również rodzice pamiętali o święcie dzieci przygotowując słodkie upominki.
Po recytacjach głos zabrali goście. Pan Józef Felczyński opowiedział zebranym o Swoich dziejach wojennych. Przedstawił historię przymusowych robót w III Rzeszy podczas II Wojny Światowej. Pan Mirosław Dederko opowiedział o drodze Polski do wolności.
Ten wspaniały dzień na długo pozostanie w naszej pamięci.

p. Aneta Radoń, p. Alicja Staszewska-RudnickaGo to top