Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności

15.02 2021 w naszej szkole odbyły się klasowe walentynki. Dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z pięknymi walentynkowymi gadżetami.


    Uczniowie naszej szkoły przystąpili do I etapu XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W naszym województwie jest on organizowany przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Konkurs od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. W jego ubiegłorocznej edycji w woj. Lubelskim uczestniczyło 653 uczniów z 43 szkół, a we wcześniejszych latach liczba startujących przekraczała nawet 2 tysiące. Konkurs składał się z dwóch części. 15 pytań przygotowanych przez koordynatora ogólnopolskiego obejmowało wiedzę ogólną związaną z tegorocznym hasłem konkursu „Zbiorowiska leśne w parkach krajobrazowych”. W części drugiej (przygotowanej przez koordynatora wojewódzkiego) uczniowie odpowiadali na 10 pytań dotyczących parków krajobrazowych. Najwięcej punktów uzyskali: Szymon Cichosz, Daniel Styk oraz Szymon Sadurski. Drużyna w takim składzie będzie reprezentowała naszą szkołę na kolejnym etapie konkursu, który odbędzie się 19 lutego. Dobry rezultat uzyskał również  Patryk Kowalczuk, który w części ogólnej zajął III miejsce,  jednak zgodnie z regulaminem do następnego etapu mogło awansować tylko trzech uczniów z jednej szkoły.  

                                                                                          Sławomir Korpysz

 29 stycznia, uczniowie klas 0-III, brali udział w zabawie karnawałowej. Większość dzieci przybyła na bal w przebraniu. Jak przystało na udaną imprezę, były tańce i mnóstwo zabaw. Na zmęczonych tancerzy czekała pizza i słodkości.Kochana babciu, kochany dziadku, dziś wam przynoszę po jednym kwiatku, do tego dokładam serdeczne życzenia, niech wam się spełnią wszystkie marzenia!

Organizacja zajęć w szkole

 

1.   Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji, w warunkach domowych lub w izolacji szpitalnej.

2.   Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły, opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3.   Po wejściu do budynku szkoły należy  obowiązkowo zdezynfekować ręce, zgodnie z  instrukcjąużycia środka dezynfekującego.

4.   Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły – wydzielony korytarz na parterze, zachowując zasady:

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)   dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5.   Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6.    Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)-  na wydzielonym korytarzu, na parterze.

7.   Nauczyciele/wychowawcy mają możliwość skutecznej telefonicznej komunikacji z opiekunami ucznia.

8.   Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Nauczyciel dyżurujący przed lekcjami sprawdza temperaturę u każdego dziecka wchodzącego do szkoły. Jeżeli temperatura przekroczy 38°C, dziecko jest izolowane, a opiekun ma obowiązek odebrania go.

9.   Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), izoluje go w gabinecie logopedy i niezwłocznie powiadomia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

10.        Uczniowie dojeżdżąją do szkoły autobusem szkolnym, są przywożeni przez rodziców lub przychodzą pieszo w godz. 7:40 – 7:55. W sali oczekuje na nich nauczyciel, który pozwala uczniom zdjąć maseczki po zajęciu miejsc. Każde dziecko zajmuje miejsce w oddzielnej ławce.

11.        Toalety są dostępne na każdym piętrze.

12.        Obowiązuje ogólna zasada – klasa w trakcie przebywania w szkole  kontaktuje się z pozostałymi klasami tylko na zajęciach łączonych.

13.        Tygodniowy harmonogram zajęć:

                                              Klasa I

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – Małgorzata Misiura

Poniedziałek-  8:00 – 12:10

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Religia

5.    Informatyka

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających do godz. 13:00 (op. A. Radoń)

 

 Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – Aneta Radoń

Wtorek – 8:00 – 12:10

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    J. angielski

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Wych. fizyczne

5.    Edukacja wczesnoszkolna

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. M. Zańko)

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – Aneta Radoń

Środa – 8:00 – 11:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja muzyczna

4.    Edukatorium informatyczne

5.    Religia

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. K. Hauber)

 

   Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – Małgorzata Misiura

Czwartek – 8:00 – 11:15

1.    Wych. fizyczne

2.    J. angielski

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Edukacja wczesnoszkolna

5.    Świetlica (op. M. Cichosz)

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. N. Kondratowicz)

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury -  Beata Worobij

Piątek – 8:00 – 11:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja plastyczna

4.    Wych. fizyczne

5.    Świetlica (op. M. Cichosz)

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. B. Worobij)

                                                   Klasa II

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – M. Misiura

Poniedziałek – 8:00 – 12:10

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Edukacja wczesnoszkolna

5.    Religia

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. A. Radoń)

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – A. Radoń

Wtorek – 8:00 – 11:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Wych. fizyczne

5.    Edukatorium informatyczne

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. M. Zańko)

 

     Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – A. Radoń

Środa – 8:00 – 12:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Informatyka

4.    Religia

5.    Edukacja plastyczna

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. K. Hauber)

 

 Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – M. Misiura

Czwartek – 8:00 – 11:15

1.    Wych. fizyczne

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    J. angielski

5.    Świetlica (op. M. Cichosz)

Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. Natalia Kondratowicz)

 

 Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – B. Worobij

Piątek – 8:00 – 11:15

1.    J. angielski

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja muzyczna

4.    Wych. fizyczne

5.    Świetlica (op. M. Cichosz)

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. B. Worobij)

 

                                                 Klasa III

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – M. Misiura

Poniedziałek – 8:00 – 11:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    J. angielski

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Edukacja wczesnoszkolna

5.    Religia

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. A. Radoń)

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – A. Radoń

Wtorek – 8:00 – 11:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja wczesnoszkolna

4.    Wych. fizyczne

5.    Edukatorium informatyczne

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. M. Zańko)

 

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – A. Radoń

Środa – 8:00 – 11:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Informatyka

4.    Religia

5.    Edukacja plastyczna

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do godz. 13:00 (op. K. Hauber)

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – M. Misiura)

Czwartek – 8:00 – 12:15

1.    Wych. fizyczne

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    J. angielski

4.    Edukacja wczesnoszkolna

5.    Zajęcia wyrównawcze

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do 13:00 (op. N. Kondratowicz)

 

Dyżur przed lekcjami i mierzenie temperatury – B. Worobij

Piątek – 8:00 – 12:15

1.    Edukacja wczesnoszkolna

2.    Edukacja wczesnoszkolna

3.    Edukacja muzyczna

4.    Wych. fizyczne

5.    Świetlica (op. M. Cichosz)

6.    Świetlica dla dzieci dojeżdżających, do 13:00 (op. B. Worobij)

 

 

14.        Nauczyciel prowadzący edukację wczesnoszkolną ustala przerwy wedlug potrzeb swoich wychowanków.

15.        Do klasy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele.

16.        Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

17.        Sprzęty sportowe i pomoce dydaktyczne są dokładnie czyszczone oraz dezynfekowane każdego dnia.

18.        Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

19.        Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy są regularnie czyszczone z użyciem detergentu. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są  zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

20.        Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby, także w czasie zajęć.

21.         W  miarę możliwości uczniowie mogą przebywać na świeżym powietrzu, na terenie szkoły.

22.        Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

23.        Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

24.        Każda klasa korzysta w szatni ze swojego boksu.

25.        Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w grupie do 5 osób, godz. 11:15 – 13:00. Opiekę sprawują nauczyciele według opracowanego harmonogramu. Po przyjściu do świetlicy obowiązkowe jest umycie rąk wodą z mydłem. Pomieszczenie jest regularnie wietrzone.

26.        Pracownicy obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

27.        Zajęcia pozalekcyjne organizowane są po zajęciach obowiązkowych, w ustalonych kilkuosobowych grupach. Po zakończeniu tych zajęć obowiązkowe jest mycie i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal.

28.        Dzieci korzystają z biblioteki we wszystkie poniedziałki. Oddane przez nie książki mogą być wypożyczone po tygodniu.

29.  Dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, mają obowiązek osłony ust i nosa w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, świetlicy, na korytarzach, w szatni.

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

1.   Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, oddziału zakaźnego szpitala w Chełmie.

2.   Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły, mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrycia usta i nos oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania, czyli wydzielonego korytarza przy wejściu do szkoły.

3.   Wszyscy znajdujący się w szkole, czyli: nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem. Obowiązek ten należy powtarzać po wyjściu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza, przed jedzeniem, a w szczególności po przyjściu do szkoły.

4.   Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni  dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników są monitorowane na bieżąco. Pracownicy obsługi mają obowiązek potwierdzania podpisem wykonanie tych czynności każdego dnia.

5.   Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.   W każdej klasie oraz w toaletach znajduje się Instrukcja prawidłowego mycia rąk.

7.   Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8.   Przy wyjściu ze szkoły znajduje się kosz na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe.

9.   Sale lekcyjne są wietrzone, nie rzadziej, niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w sali lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci.

 

Gastronomia

 

Korzystanie z posiłków  odbywa się w stołówce szkolnej. Spożywanie posiłków  odbywa się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami  wynosi co najmniej 1,5 m. Po wydawaniu posiłków jednej grupie,  czyszczone są blaty stołów i poręcze krzeseł.

1.   Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

2.   Wielorazowe naczynia i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu.

3.   Ze stołówki usunięte są wszelkie dodatki.

4.   Stanowiska pracy, sprzęt kuchenny, naczynia stołowe utrzymane są w należytej czystości i dezynfekowane po każdym użyciu.

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

1.   Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązaniach.

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacjiszpitalnej.

2.   Wyznacza się gabinet logopedy jako miejsce,  w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.

3.   Pracownicy szkoły  zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

4.   W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych– dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

5.   W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, dyrektor szkoły kontaktuje się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie, w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.

6.   Dyrektor i pracownicy szkoły bezwzględnie stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

7.   Miejsce, w którym przebywała osoba z niepokojącymi  objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, zostaje ustalone i dodatkowo sprzątnięte zgodnie z procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) dokładnie zdezynfekowane.

8.   W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, wszyscy stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zostaje ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wszyscy stosują się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirusoraz www.gis.gov.plodnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9.   Na bieżąco śledzi się informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

                 Wyżej wymienione procedury obowiązują od dnia 18.01.2021r. do odwołania.

                                                                 

Go to top