Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności

 

Dnia 30.05.2019r. uczniowie klas II i III brali udział w Gminnym Konkursie „Mistrz Matematyki”, który odbył się w Zespole Szkół w Sawinie. Uczniowie konkursu rozwiązywali zadania z matematyki. Laureatem konkursu został uczeń Daniel Styk , który w matematycznych potyczkach zajął III miejsce.

Jesteśmy dumni! Brawo Ty.                                       

Aneta Radoń


 

Dnia 29 maja odbyła się wycieczka do Chełma .Uczestniczyli w niej uczniowie kl.0 –VIII  wraz z wychowawcami. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od seansu w Kinie Zorza , pełni radości i śmiechu obejrzeliśmy film „ Panda i banda”. Później udaliśmy się do Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, gdzie poznaliśmy tajniki pracy strażaka, zobaczyliśmy nowoczesny sprzęt i mogliśmy zobaczyć z bliska  jak wygląda prawdziwy wóz strażacki. Pełni wrażeń udaliśmy się na pizzę, oraz lody . Wycieczka była udana, wszyscy radośni i zadowoleni wrócili do szkoły.

                                                                                                 Alicja Staszewska- Rudnicka

 

 

W dniu 17.05. 2019 roku w Szkole Podstawowej w Czułczycach obchodzono osiemnastą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Zaproszenie przyjęli wyjątkowi goście, a wśród nich wybitny pedagog, prof. dr hab. Krystyna Chałas, pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie Arkadiusz Kwieciński, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Sawin z Wójtem Dariuszem Ćwirem na czele, a także nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły i społeczność lokalna.

O godzinie 9:00 uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy w czasie  mszy świętej w Kościele Św. Rocha w Czułczycach, którą odprawił proboszcz parafii  - Mirosław Pradun.

Następnie w drodze do szkoły delegacja uczniów klasy VIII złożyła symboliczny bukiet kwiatów i zapaliła znicze pod kamieniem pamięci oddając w ten sposób hołd naszemu szkolnemu bohaterowi – śp. porucznikowi Pawłowi Walczakowi  a także wszystkim, którzy oddali swoje życie za ojczyznę.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i powitaniu wszystkich zgromadzonych przez Panią Annę Kuryluk- Dyrektora szkoły  głos zabrali kolejno zaproszeni goście: Pani Krystyna Chałas- Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pan Arkadiusz Kwieciński – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Chełmie oraz Pan Dariusz Ćwir – Wójt Gminy Sawin.

Po przemówieniach okolicznościowych uczniowie klasy IV, V i VIII zaprezentowali montaż słowno- muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Tamary Kędzierawskiej i Agnieszki Rosochackiej. Uczniowie w sposób refleksyjny przybliżyli zgromadzonym sylwetkę Świętego Jana Pawła II, który jest nie tylko naszym Patronem Szkoły ale przede wszystkim autorytetem i wzorcem do naśladowania dla kolejnych pokoleń.

W dalszej części uroczystości Przewodniczący Komisji Konkursowych zapoznali zgromadzonych z wynikami konkursów.

 

 Dnia 16 maja 2019r.uczniowie klas I i III  uczestniczyli w IV Gminnym Konkursie „Czytam ze zrozumieniem”, który odbył się w Zespole Szkól w Sawinie.

Uczestnicy konkursu zmagali się z testami wiedzy z edukacji polonistycznej, w których musieli  wykazać się czytaniem ze zrozumieniem.

Laureatami zostali:

II miejsce-Justyna Ostrowska -klasa II-opiekun Danuta Krajewska

III miejsce -Szymon Cichosz-klasa III- opiekun Aneta Radoń

                                                                                                                            Gratulujemy !

 

Danuta Krajewska 

 

 

W dniach 10-11 maja 2019r.w Biłgoraju prawie 100 najlepszych młodych krajoznawców (31 drużyn) z całej Lubelszczyzny rywalizowało w finale wojewódzkim 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Turniej organizowany jest od prawie pół wieku i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów kształtując w nich wszechstronny rozwój w zakresie krajoznawstwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, znajomości geografii, historii i przyrody. Przygotowania do turnieju wymagają dużo czasu i pracy oraz podejścia interdyscyplinarnego i bardzo wzmacniają proces dydaktyczny.

Uczestnicy musieli rozwiązać test zawierający 100 pytań obejmujących wiedzę krajoznawczą o własnym województwie i innych regionach Polski oraz wiadomości z dziedziny turystyki, topografii, udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część praktyczna obejmowała turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie atrakcji turystycznych, grę azymutową, rzut do celu, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy oraz umiejętność korzystania z zawartości apteczki. Ocenie podlegały również zdobyte wcześniej odznaki turystyczne i krajoznawcze.

Wśród wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach drużyn, które reprezentowały powiat chełmski znalazła się również drużyna ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach w składzie: Karolina Haponiuk, Paulina Sitarczuk i Mateusz Tywoniuk. Nasi młodzi turyści zajęli min. 3 miejsce w konkursie odznak, 5 miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy, 7 miejsce w teście, 7 w rozpoznawaniu zabytków, 7 w grze azymutowej, 7 w rzutach do celu, 9 w rozpoznawaniu roślin oraz 10 w rowerowym torze przeszkód. Indywidualnie najlepiej wypadła Paulina Sitarczuk, która otrzymała nagrodę za najlepiej napisany test. Najlepiej też z naszej drużyny poradziła sobie na rowerowym torze przeszkód.

Nagrody wręczali przedstawiciele władz naczelnych i wojewódzkich PTTK oraz samorządu lokalnego.

Dla uczestników zorganizowano ciekawą wycieczkę podczas której uczniowie zapoznali się z historią i zabytkami Biłgoraja oraz zwiedzili dwa kościoły, synagogę i cerkiew w Tarnogrodzie i drewniany kościółek w Bukowinie.


 

Sławomir Korpysz

 


 

 

 

7 maja 2019r. odbyły się eliminacje do XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Lubelskim „Oblicza Małej Ojczyzny”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy turystycznej i przyrodniczej o naszym regionie oraz kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.

Pytania i zadania konkursowe dotyczyły geografii, historii, przyrody, tradycji oraz ciekawych postaci Regionu Lubelskiego.

Największą wiedzą wykazały się Karolina Haponiuk, Paulina Sitarczuk oraz Aleksandra Niedźwiecka i to one uzyskały awans do finału konkursu, który zostanie rozegrany w Lublinie.

Sławomir Korpysz
 
Go to top