Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

W związku z realizacją projektu pn. „Akademia Sukcesu”, w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej na doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach.

 

Lista załączników:
Download this file (20140929_zaproszenie_do_zlozenia_oferty_4-SPCZ-POKL-2014-3.doc)Zaproszenie do złożenia oferty497 kB
Go to top