Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

 

 

Konsultacje dla uczniów klas IV - VIII 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach

 

Od 1 czerwca 2020r. br. rozpoczną się konsultacje dla uczniów klasy VIII.

 

 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Harmonogram i organizacja pracy

Poniedziałek 8:30 – 13:00 matematyka kl. V – VIII Pani Beata Worobij
Wtorek 8:30 – 12:00 j. polski kl. V – VIII Pani Dorota Matys
  12:00 – 13:00 historia i wos kl. IV – VIII Pani Natalia Bejda
Środa 8:30 – 13:00 j. angielski kl. IV – VII Pani Małgorzata Hadam
Czwartek 8:30 – 10:00 chemia i fizyka kl. VII i VIII Pani Anna Jędrzejewska
Piątek 8:00 – 9:00 matematyka kl. IV Pani Anna Łobaczuk
  9:00 – 11:00 j. polski kl. IV Pani Anna Kuryluk
  8:30 – 10:30 geografia i przyroda kl. IV – VIII Pan Sławomir Korpysz
  9:30 – 10:30 biologia kl. V – VIII Pani Teresa Chlebio
 • Konsultacje odbywają się w salach lekcyjnych. W sali znajduje się mydło antybakteryjne, płyn dezynfekujący i ręczniki papierowe.

 • O godz. 8:30 uczniowie czekają na nauczyciela na parterze w wyznaczonych miejscach.

 • Uczniowie noszą maseczki, dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

 • W sali zajmują wyznaczone miejsca, wtedy mogą zdjąć maseczki ochronne. Zakładają je idąc do tablicy, do toalety lub opuszczając salę. Odległość między ławkami wynosi 2 m.

 • Uczniowie nie mogą pożyczać sobie podręczników, czy przyborów.

 • Uczniowie spożywają posiłek przyniesiony przez siebie. Nie częstują się słodyczami, napojami.

 • Uczniowie spędzają przerwy wspólnie z nauczycielem w sali, która powinna być w tym czasie wietrzona.

 • Uczeń nieobecny korzysta z materiałów przygotowanych przez nauczyciela, które będą przesłane mu drogą elektroniczną. Nauczyciel może w inny sposób ustalony z rodzicem lub uczniem przekazać materiały do samodzielnego opracowania.

 • Nauczyciel jest zabezpieczony w maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe.

 • W przypadku choroby nauczyciela, wychowawca lub dyrektor zawiadamia rodziców i uczniów, że konsultacje w danym dniu nie odbędą się.

 • Uczniowie korzystają z przydzielonych im boksów w szatni.

 • Uczniowie nie mogą korzystać z biblioteki.

 • Po zakończonych konsultacjach uczniowie zakładają maseczki i pojedynczo schodzą do szatni.

 • Nauczyciel prowadzący konsultację ustala dokładną godzinę z rodzicem ucznia, który jest odpowiedzialny za bezpieczne dowiezienie dziecka i jego odebranie ze szkoły po skończonych konsultacjach.

 • Po konsultacjach sala jest gruntownie czyszczona przez sprzątaczkę, podłogi, blaty, krzesła, klamki dezynfekowane.

 • Zaleca się niedomykanie drzwi, aby nie było potrzeby ich otwierania.


Zalecenia dla ucznia

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi, z którym jesteś umówiony.

 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.

 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Go to top