Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności
 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
      Nadszedł upragniony przez wszystkich uczniów dzień zakończenia roku szkolnego. Wielu z Was zostało wyróżnionych za pracę - świadectwem z wyróżnieniem, nagrodą. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym tych wyróżnień i nagród będzie jeszcze więcej, czego Wam z całego serca życzę. Przed Wami wakacje. Życzę Wam, by upłynęły wesoło, zdrowo i przede wszystkim bezpiecznie, ponieważ stan zagrożenia epidemią jeszcze nie minął.
     Dzień 26 czerwca to także dzień pożegnań w tej Szkole. Żegnam się z Wami – Rodzice, z Uczniami, żegnam się także z Absolwentami tej szkoły i Mieszkańcami Czułczyc. Mija 36 lat mojej pracy w szkole, w Czułczycach, 22 lata na stanowisku dyrektora. Czułam się zaszczycona i wyróżniona tym, że mogę z Wami współpracować. Zawsze, w najtrudniejszych dla mnie chwilach – mogłam na Was liczyć. Dziękuję Wam za wsparcie, zrozumienie i pomoc. Dziękuję za całe dobro, którego doświadczyłam w Czułczycach od starszych mieszkańców i od Was – moi drodzy, młodego pokolenia. Zostaniecie na zawsze ze mną w moich wspomnieniach i myślach. Pamiętajcie, że możecie na mnie liczyć w każdym momencie, gdy będzie potrzebne moje doświadczenie, moja pomoc.
   Żegnam się także w imieniu Nauczycieli, którzy w nowym roku szkolnym nie będą pracować z Wami, drodzy Uczniowie. Przyjmijcie życzenia sukcesów w rozwijaniu swoich talentów. Pamiętajcie, że każdy z Was jest wyjątkowy i posiada jakiś talent, dlatego ważne jest, by go odkryć i rozwijać.
     Głęboko wierzę, że Patron tej Szkoły, św. Jan Paweł II otoczy całą Społeczność szkolną swoją opieką na dalsze lata.
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor SP Czułczyce
Anna Kuryluk

 

 
 
Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Przed nami zakończenie roku szkolnego. Niestety, będzie ono przebiegało inaczej niż zwykle. Po świadectwa i nagrody za wzorową pracę w roku szkolnym 2019/2020 należy przyjść do szkoły w ustalonej kolejności. Proszę pamiętać o maseczkach i dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły. W klasach będą czekali na swoich uczniów i ich rodziców – wychowawcy. Spotkania będą krótkie i ograniczą się tylko do wręczenia świadectw, nagród, listów pochwalnych dla rodziców oraz specjalnych podziękowań.
 
Harmonogram odbioru świadectw w dniu 26.06.2020r.
8:00 – 8:20 – kl. VII
8:30 – 9:00 – kl. VIII
9:10 – 9:30 – kl. VI
9:40 – 10:10 – kl. V
10:20 – 10:50 – kl. IV
11:00 – 11:15 – kl. II
11:20 – 11:40 – kl. I
11:00 – 11:30 – „0”
Z wyrazami szacunku
Anna Kuryluk
 
 
Szanowni Rodzice!
Stosując się do prośby Pana Wójta zamieszczam deklaracje zgody do wypełnienia przez Państwa i odesłanie do szkoły. Druki do wypełnienia będą też dostępne w szkole – w pokoju nauczycielskim i w gabinecie dyrektora.
Z wyrazami szacunku
Anna Kuryluk
 
 

 

 1. Podręczniki w kompletach oraz inne książki wypożyczone z biblioteki szkolnej oddajemy następująco:
Klasa 0-8 w dniu 19 czerwca
w godzinach 8.00 – 15.00
 1. Miejsce zwrotu: wejście do szkoły (przedsionek)
 2. Stosujemy rygor sanitarny: obowiązują maseczki i rękawiczki, przy wejściu do szkoły jest dostępny płyn do dezynfekcji.
 3. Do szkoły wchodzimy pojedynczo, na terenie szkoły stosujemy 1,5m odstęp od innych osób.
 4. Książki odkładamy SAMODZIELNIE w wyznaczone miejsce – zapakowane w reklamówkę, worek(foliowy) –opisane na karteczce na zewnątrz- imię, nazwisko i klasa ucznia, nr tel. rodzica/opiekuna i ilość podręczników/książek .
 5. Książki przejdą wymaganą, 3 dniową kwarantannę.
  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. O ewentualnych uszczerbkach powiadomi wychowawcę klasy.
 6. Jeśli książki są zagubione, zniszczone np. zalane, sklejone, proszę o taką informację podczas zwrotu; wychowawca poinformuje rodzica.
 7. Książki przynoszone są do szkoły – a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej na stoliku.
 
W zaistniałej sytuacji prosi się wszystkich wychowawców o poinformowanie uczniów/rodziców o procedurach zwrotów podręczników/książek do biblioteki szkolnej.
 
Prosimy o zrozumienie i dostosowanie się do zasad i terminów.

 

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Informuję, że dni 16 – 18.06.2020r. są wolne od zdalnego nauczania w związku z egzaminami ósmoklasisty, które odbędą się w tych dniach

 

Dyrektor SP Czułczyce

Anna Kuryluk

 

 

Konsultacje dla uczniów klas IV - VIII 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach

 

Od 1 czerwca 2020r. br. rozpoczną się konsultacje dla uczniów klasy VIII.

 

 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Harmonogram i organizacja pracy

Poniedziałek 8:30 – 13:00 matematyka kl. V – VIII Pani Beata Worobij
Wtorek 8:30 – 12:00 j. polski kl. V – VIII Pani Dorota Matys
  12:00 – 13:00 historia i wos kl. IV – VIII Pani Natalia Bejda
Środa 8:30 – 13:00 j. angielski kl. IV – VII Pani Małgorzata Hadam
Czwartek 8:30 – 10:00 chemia i fizyka kl. VII i VIII Pani Anna Jędrzejewska
Piątek 8:00 – 9:00 matematyka kl. IV Pani Anna Łobaczuk
  9:00 – 11:00 j. polski kl. IV Pani Anna Kuryluk
  8:30 – 10:30 geografia i przyroda kl. IV – VIII Pan Sławomir Korpysz
  9:30 – 10:30 biologia kl. V – VIII Pani Teresa Chlebio
 • Konsultacje odbywają się w salach lekcyjnych. W sali znajduje się mydło antybakteryjne, płyn dezynfekujący i ręczniki papierowe.

 • O godz. 8:30 uczniowie czekają na nauczyciela na parterze w wyznaczonych miejscach.

 • Uczniowie noszą maseczki, dezynfekują ręce przy wejściu do szkoły.

 • W sali zajmują wyznaczone miejsca, wtedy mogą zdjąć maseczki ochronne. Zakładają je idąc do tablicy, do toalety lub opuszczając salę. Odległość między ławkami wynosi 2 m.

 • Uczniowie nie mogą pożyczać sobie podręczników, czy przyborów.

 • Uczniowie spożywają posiłek przyniesiony przez siebie. Nie częstują się słodyczami, napojami.

 • Uczniowie spędzają przerwy wspólnie z nauczycielem w sali, która powinna być w tym czasie wietrzona.

 • Uczeń nieobecny korzysta z materiałów przygotowanych przez nauczyciela, które będą przesłane mu drogą elektroniczną. Nauczyciel może w inny sposób ustalony z rodzicem lub uczniem przekazać materiały do samodzielnego opracowania.

 • Nauczyciel jest zabezpieczony w maseczkę ochronną lub przyłbicę, rękawiczki jednorazowe.

 • W przypadku choroby nauczyciela, wychowawca lub dyrektor zawiadamia rodziców i uczniów, że konsultacje w danym dniu nie odbędą się.

 • Uczniowie korzystają z przydzielonych im boksów w szatni.

 • Uczniowie nie mogą korzystać z biblioteki.

 • Po zakończonych konsultacjach uczniowie zakładają maseczki i pojedynczo schodzą do szatni.

 • Nauczyciel prowadzący konsultację ustala dokładną godzinę z rodzicem ucznia, który jest odpowiedzialny za bezpieczne dowiezienie dziecka i jego odebranie ze szkoły po skończonych konsultacjach.

 • Po konsultacjach sala jest gruntownie czyszczona przez sprzątaczkę, podłogi, blaty, krzesła, klamki dezynfekowane.

 • Zaleca się niedomykanie drzwi, aby nie było potrzeby ich otwierania.


Zalecenia dla ucznia

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi, z którym jesteś umówiony.

 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.

 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.

 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Go to top