Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności

 

 

W dniach 10-11 maja 2019r.w Biłgoraju prawie 100 najlepszych młodych krajoznawców (31 drużyn) z całej Lubelszczyzny rywalizowało w finale wojewódzkim 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego. Turniej organizowany jest od prawie pół wieku i rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów kształtując w nich wszechstronny rozwój w zakresie krajoznawstwa, terenoznawstwa, pierwszej pomocy, znajomości geografii, historii i przyrody. Przygotowania do turnieju wymagają dużo czasu i pracy oraz podejścia interdyscyplinarnego i bardzo wzmacniają proces dydaktyczny.

Uczestnicy musieli rozwiązać test zawierający 100 pytań obejmujących wiedzę krajoznawczą o własnym województwie i innych regionach Polski oraz wiadomości z dziedziny turystyki, topografii, udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Część praktyczna obejmowała turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, rozpoznawanie roślin, rozpoznawanie atrakcji turystycznych, grę azymutową, rzut do celu, praktyczne udzielanie pierwszej pomocy oraz umiejętność korzystania z zawartości apteczki. Ocenie podlegały również zdobyte wcześniej odznaki turystyczne i krajoznawcze.

Wśród wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach drużyn, które reprezentowały powiat chełmski znalazła się również drużyna ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach w składzie: Karolina Haponiuk, Paulina Sitarczuk i Mateusz Tywoniuk. Nasi młodzi turyści zajęli min. 3 miejsce w konkursie odznak, 5 miejsce w udzielaniu pierwszej pomocy, 7 miejsce w teście, 7 w rozpoznawaniu zabytków, 7 w grze azymutowej, 7 w rzutach do celu, 9 w rozpoznawaniu roślin oraz 10 w rowerowym torze przeszkód. Indywidualnie najlepiej wypadła Paulina Sitarczuk, która otrzymała nagrodę za najlepiej napisany test. Najlepiej też z naszej drużyny poradziła sobie na rowerowym torze przeszkód.

Nagrody wręczali przedstawiciele władz naczelnych i wojewódzkich PTTK oraz samorządu lokalnego.

Dla uczestników zorganizowano ciekawą wycieczkę podczas której uczniowie zapoznali się z historią i zabytkami Biłgoraja oraz zwiedzili dwa kościoły, synagogę i cerkiew w Tarnogrodzie i drewniany kościółek w Bukowinie.


 

Sławomir Korpysz

 


 

 

 

7 maja 2019r. odbyły się eliminacje do XIX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie Lubelskim „Oblicza Małej Ojczyzny”.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy turystycznej i przyrodniczej o naszym regionie oraz kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.

Pytania i zadania konkursowe dotyczyły geografii, historii, przyrody, tradycji oraz ciekawych postaci Regionu Lubelskiego.

Największą wiedzą wykazały się Karolina Haponiuk, Paulina Sitarczuk oraz Aleksandra Niedźwiecka i to one uzyskały awans do finału konkursu, który zostanie rozegrany w Lublinie.

Sławomir Korpysz
 

 

           W dniu 30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 228 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas III, VI i VII w poezji i piosence podkreślili znaczenie Konstytucji Majowej dla państwowości polskiej. Młodzi aktorzy pod kierunkiem p. Beaty Worobij i p. Anety Radoń zaprezentowali podróż do przeszłości, do czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na obrady Sejmu Czteroletniego, podczas którego patrioci tacy jak: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki czy Stanisław Małachowski widząc groźbę całkowitej utraty niepodległości Rzeczypospolitej, głosili potrzebę zaprowadzenia reform.  Ukoronowaniem działań Sejmu Wielkiego było uchwalenie 3 maja 1791 roku konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, postępowa jak na owe czasy, ustawa. Przetrwała w tradycji jako ukoronowanie starań patriotów polskich o uratowanie Ojczyzny. Akademia była okazją do przypomnienia wszystkim historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz wielkich reformatorskich dzieł naszych przodków. Apel wzbudził uczucia patriotyczne wśród uczniów, przenosząc nas w minione wieki przypomniał nam karty historii po to, by czerpać z nich siłę, mądrość oraz ponadczasowe wartości.

Beata Worobij 

Aneta Radoń
 

27 kwietnia 2019 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie odbyły się eliminacje powiatowe 47. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego. Jest to najważniejsza i największa w kraju impreza krajoznawcza dla młodzieży, a patronat nad nią objął Minister Edukacji Narodowej. Całoroczna praca większości szkolnych kół turystyczno krajoznawczych podporządkowana jest przygotowaniem do udziału w tym turnieju. Eliminacje powiatowe zorganizował Oddział PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie przy współudziale Urzędu Miasta Chełm, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. W turnieju uczestniczyły trzyosobowe drużyny ze szkół i innych placówek oświatowych z Chełma i powiatu chełmskiego. Rywalizacja obejmowała trzy konkurencje: rozpoznawanie zabytków, rozpoznawanie roślin oraz test składający się z 55 pytań dotyczących wiedzy z zakresu krajoznawstwa, turystyki, topografii, bezpieczeństwa ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

Szkołę w Czułczycach reprezentowała drużyna w składzie: Karolina Haponiuk, Paulina Sitarczuk i Mateusz Tywoniuk. Zajęli oni I równorzędne miejsce w rozpoznawaniu roślin, III miejsce w teście oraz IV lokatę w rozpoznawaniu zabytków. W punktacji generalnej dało im to IV miejsce i awans do finału wojewódzkiego, który zostanie rozegrany w Biłgoraju. W klasyfikacji indywidualnej wysokie III miejsce wywalczyła Karolina Haponiuk. Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego i sportowego wręczali przedstawiciele Oddziału PTTK oraz Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy sukcesów na kolejnym etapie turniejowych zmagań.

Sławomir Korpysz


 

 

…„ Ani ty, ani ja, nie znaczymy  sami nic.

Świat zielone serce ma, chrońmy je by żyć.”

         Dnia 12 kwietnia 2019 r. uczniowie klas 0-IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „ Ziemia to nasz wspólny dom”.

 Była to wspaniała okazja, aby pomyśleć, co każdy z nas może zrobić dla swojej planety, aby była zdrowa, piękna i czysta.

         Na wstępie narratorzy - Szymon Sadurski i Alex Owczarski przedstawili krótką historię obchodów Święta Ziemi. Wskazali na znaczenie tego dnia w kształtowaniu właściwych postaw proekologicznych. Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, dlatego powinien czuć się za nią odpowiedzialny.

Podczas przedstawienia dzieci wcieliły się w różne role: kwiatów, Ziemi, misia. Nasi uczniowie słowami wierszy i piosenek wyrazili sprzeciw wobec zagrożeń jakimi są: niszczenie zieleni, zanieczyszczanie wody, powietrza, gleby, hałas,  a także  stosowanie wszelkich  używek  szkodliwych dla zdrowia.

Kacper Wróblewski, występujący w roli Ziemi odczytał list, w którym zwrócił się do   wszystkich mieszkańców, by zadbali o jej stan . Ważne jest, abyśmy troszczyli się o czyste i zdrowe środowisko, a w swoim codziennym życiu nie zapominali , że …” Ziemia to jest nasz wspólny dom”.

      Uczniowie zobowiązali się, że zostaną młodymi ekologami i przyjaciółmi Ziemi, ponieważ troska o przyrodę jest troską o nas samych i lepsze życie.

Nasze korytarze szkolne zdobią piękne prace uczniów klas 0-VIII, które promują zdrowy styl życia. Jest to ważnym aspektem wychowania młodego pokolenia w duchu poszanowania środowiska, rozwijania troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.

 

                                                                          Danuta Krajewska, Agnieszka Rosochacka
 

 

 

Dnia 21 marca 2019 r. - Pierwszy Dzień Wiosny,świętowali uczniowie klas ,,0''- II naszej szkoły. Z tej okazji, odbyło się pożegnanie zimy i powitanie wiosny, dzieci spaliły ,,Marzannę'' na znak odejścia zimy.

Odbył się konkurs ekologiczny - ,,Z przyrodą za pan brat'' podczas , którego dzieci kształtowały postawę ekologiczną i odpowiedzialność za środowisko, utrwaliły wiadomości na temat wpływu życia i działalności człowieka na środowisko. Rysowały,,Zwiastuny Wiosny'', a na koniec śpiewały piosenki o wiośnie.

Organizatorami Pierwszego Dnia Wiosny były nauczycielki Elżbieta Mędykowska - Chrząstek i Danuta Krajewska.

 
Go to top