Zobacz stronę Gminy SawinZobacz stronę Gminy Sawin

 

Aktualności

 

12 marca 2019r. w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie odbyły się „Potyczki przyrodnicze 2019”.  Organizatorami konkursu byli: ZSBiG w Chełmie oraz Chełmskie Stowarzyszenie Budowlanych natomiast partnerami przedsięwzięcia i fundatorami nagród - Mondi Dorohusk sp. z o.o. , Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Chełm oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu chełmskiego i włodawskiego, a punktacja była prowadzona bez podziału na kategorie wiekowe. Konkurs miał charakter drużynowy i składał się z dwóch części: testu wiedzy z zakresu ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz  zadania praktycznego polegające na rozpoznawaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. Dla uczestników przygotowano dwie prezentacje  -„ Pomniki przyrody i znaczenie terenów zielonych” oraz „Firma Mondi i jej proekologiczne działania”. Pani Magdalena Gardzińska z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie opowiadała o swojej firmie i jej działaniach proekologicznych oraz o zasadach segregacji śmieci i recyklingu. W konkursie uczestniczyły dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach. Obie uplasowały się na równorzędnym VII miejscu. Karolina Haponiuk i Kamila Woch uzyskały czwarty wynik w teście oraz szósty rezultat w rozpoznawaniu gatunków roślin i zwierząt. Radosław Wasylczuk i Mateusz Tywoniuk w obydwu częściach konkursu uzyskali piąty wynik.

                                                                                              Sławomir Korpysz 
 
 
7 marca 2019r. odbyły się eliminacje do Konkursu Wiedzy o Powiecie Chełmskim. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą dotyczącą geografii, historii, zabytków i obiektów przyrodniczych naszego powiatu. Najwięcej punktów zdobyły: Karolina Haponiuk, Aleksandra Niedźwiecka oraz Paulina Sitarczuk i będą reprezentowały naszą szkołę na finale konkursu. 
 
                                                                                                                                                Sławomir Korpysz
 

W dniu 05.03.2019 roku  w naszej szkole w ramach zajęć edukacja dla bezpieczeństwa, dla uczniów klasy ósmej odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. 
Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Warsztaty poprowadziła pani Janina Chmielewska- pielęgniarka szkolna, która w niezwykle ciekawy i profesjonalny sposób przekazała uczniom swoją wiedzę w tym zakresie.
Na wcześniejszych zajęciach uczniowie dowiedzieli się czym jest pierwsza pomoc oraz jak postępować w przypadku omdlenia, zadławienia, krwotoku z nosa, oparzenia, złamania i urazu stawów, oraz urazach głowy i kręgosłupa.
Wychowankowie ćwiczyli pod opieką pani Janiny Chmielewskiej i Agnieszki Rosochackiej: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej (ustalonej) oraz jak postępować w przypadku zatrzymania oddechu i krążenia (RKO- resuscytacja krążeniowo – oddechowa).
Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom, które będą w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

                                                                                               Agnieszka Rosochacka


 

W piątek, 1 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Pierwszy marca  jest symboliczną datą, gdyż właśnie tego dnia w roku 1951 został wykonany wyrok śmierci na Łukaszu Cieplińskim i kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Siedmiu Żołnierzy Wyklętych zostało rozstrzelanych w więzieniu na warszawskim Mokotowie.

Święto ustanowione zostało  przez Sejm RP w dniu 3 lutego 2011 roku jako forma oddania hołdu poległym i pomordowanym żołnierzom, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, aby Polską rządziła komunistyczna władza .

W naszej szkole również uczciliśmy święto „Żołnierzy Niezłomnych”. Na szkolnym korytarzu pojawiła się  gazetka okolicznościowa, upamiętniająca bohaterów, którzy tworzyli polskie, powojenne podziemie niepodległościowe.

Uczniowie na lekcji historii zostali zapoznani z genezą tego święta oraz historią i losami żołnierzy, którzy nigdy nie zapomnieli ,że są Polakami.

Zorganizowano także dodatkowe zajęcia na świetlicy szkolnej, gdzie uczniowie wysłuchali relacji „niezłomnych”, którym udało się przeżyć ten okrutny czas i przekazać nam- żyjącym prawdę.

Ważne jest , aby również dziś „Wyklęci” żyli w naszej pamięci i byli dla nas wzorem patriotyzmu.

 

                                                                                                                        Agnieszka Rosochacka


 

Z okazji Światowego Dnia Mokradeł 5.02.2019r. odbył się w Chełmie IV Konkurs „W Krainie Bagien i Mokradeł”. Organizatorami konkursu są: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie,  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Głównym celem konkursu jest pogłębianie wiedzy dotyczącej terenów wodno-błotnych w województwie lubelskim. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu chełmskiego i włodawskiego. Naszą szkołę reprezentowali: Karolina Haponiuk, Mateusz Tywoniuk oraz Radosław Wasylczuk.

Uczniowie przygotowujący się do konkursu mieli wiele pracy gdyż materiał i poziom wiedzy daleko wykraczał poza ramy programowe szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy musieli opanować materiał zawarty w publikacji A. Buczek, T. Buczek, „Chełmskie Torfowiska Węglanowe” IUCN Poland, Lublin 1996 oraz wszelkie dostępne informacje w zakresie rozpoznawania, biologii i ekologii wybranych gatunków roślin, owadów i ptaków związanych ze środowiskiem wodno-błotnym. Konkurs składał się z dwóch konkurencji: testu wiedzy zawierającego 20 pytań oraz rozpoznawania roślin i zwierząt. W skład Komisji Konkursowej weszli:  Justyna Jędruch – Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych,  Ryszard Suszyński – Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie, Krzysztof Stasiak – pracownik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Krzysztof Wojciechowski – pracownik biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Paweł Łapiński – pracownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie.

Z trójki naszych uczniów najlepiej spisała się Karolina Haponiuk, która zajęła IV miejsce uzyskując trzeci wynik w rozpoznawaniu gatunków roślin, motyli i ptaków oraz czwarty wynik w teście. Radosław Wasylczuk uzyskał szósty wynik w rozpoznawaniu gatunków  i dziesiąty w teście, natomiast Mateusz Tywoniuk był ósmy zarówno w teście jak i rozpoznawaniu.

Uczestnicy konkursu  wysłuchali dwóch referatów: „Ochrona obszarów podmokłych”  Krzysztofa Stasiaka z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz „Ochrona mokradeł w obszarach Natura 2000 Lubelszczyzny” Janusza Holuka – naczelnika Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych w Chełmie. W między czasie uczestnicy obchodów mogli zwiedzić Szkolną Izbę Pamięci poświęconą 24 Pułkowi Artylerii Pancernej oraz kontynuującej jego tradycje współczesnej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Zobaczyli też nowoczesne sale przystosowane do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodach technik budowlany, technik geodeta i technik architektury krajobrazu.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w takim przedsięwzięciu   wzrośnie wśród młodzieży szkolnej świadomość roli obszarów wodno-błotnych dla przyrody i człowieka.

                                                                                                            Sławomir Korpysz


 

         

                     W dniu 08 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czułczycach obchodziliśmy WALENTYNKI. Przez cały tydzień dzięki Samorządowi Uczniowskiemu uczniowie mogli zakupić w szkole kartki walentynkowe i przekazać osobom, które darzą szczególną sympatią i przyjaźnią . Już od rana w naszej szkole panował romantyczny nastrój , w czasie przerw rozbrzmiewała nastrojowa muzyka a wszyscy uczniowie za pośrednictwem ,,poczty walentynkowej” przekazywali sobie wyrazy sympatii. Szkolne amorki prężnie pracowały segregując i roznosząc adresatom kartki, a każdy uczeń mógł liczyć w tym dniu na słodką niespodziankę. Po długiej przerwie wszyscy zgromadzili się na pierwszym piętrze aby dalej celebrować Dzień Świętego Walentego. Na wstępie głos zabrała  pani Agnieszka Rosochacka, która powitała wszystkich, po czym poprosiła panie: Dorotę Łopuszyńską i Magdalenę Mroczek o przedstawienie wyników konkursów: fotograficznego i informatycznego.

Pani Dorota Łopuszyńska przedstawiła wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego pt.”Odpoczywanie przez czytanie” oraz zaprezentowała piękne prace konkursowe  naszych uczniów. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce –Natalia Skubij

II miejsce-Szymon Cichosz

III miejsce-Eryk Stasiak

Wyróżnienia otrzymali: Kaja Tywoniuk, Kacper Jatczuk i Aleksandra Cichosz.

Pani Magdalena Mroczek ogłosiła natomiast wyniki Gminnego Konkursu Informatycznego pt :”Programujemy w Scratch”, w którym III miejsce zdobył Maksymilian Kryszczuk, Wiktoria Siarnik otrzymała wyróżnienie. Ponadto uczniowie naszej szkoły: Szymon Sitarczuk i Paweł Czeszuk uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym pt: „Mistrz Komputera” i zakwalifikowali się do udziału w dalszym etapie konkursu.

Pani dyrektor Anna Kuryluk wręczyła wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody rzeczowe.

Następnie część artystyczną zaprezentowali uczniowie klasy IV i VIII przygotowani pod kierunkiem pani Agnieszki Rosochackiej  i pani Doroty Łopuszyńskiej. Uczniowie klasy VIII przybliżyli zgromadzonym historię patrona zakochanych –Świętego Walentego. Nie zabrakło też wyrazów sympatii pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i wychowawców. Przedstawiciele SU przygotowali „SERCE SYMPATII”, na którym swój podpis złożyli wszyscy uczniowie naszej szkoły, następnie wręczyli je pani dyrektor- Annie Kuryluk.

Po tym miłym akcencie braci uczniowskiej klasa czwarta zaprezentowała zabawne skecze ukazujące różne oblicza miłości, wcielając się w role zwierząt. Okazało się, że żaby, czaple i hipopotamy to bardzo kochliwe zwierzęta, a uczniowie klasy czwartej mają nie tylko duże poczucie humoru ale i talent aktorski, co doceniła publiczność salwami śmiechu i gromkimi brawami.

I tak ostatni dzień przed feriami upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni, w  atmosferze ciepła i przyjaźni…

Do zobaczenia za rok!

 

                                                                                                                                      Agnieszka Rosochacka


Go to top