Drukuj

 

 

1.Cele konkursu:

- kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej u dzieci

- promowanie postaw patriotycznych

- uwrażliwianie na piękno ojczystego kraju, przyrody i tradycji narodowych

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości

-rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i talentów plastycznych

 

2. Założenia organizacyjne:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas O-III

- zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej na temat:„Piękna jest nasza Ojczyzna” (tematyka: symbole narodowe, zabytki, miejsca pamięci, miejscowości naszego kraju itp.)

-technika dowolna, format A4 lub A3, termin wykonania: do 25 października 2018 r.

-każda praca powinna być podpisania : imię i nazwisko autora, wiek, klasa

-kryterium oceny: komisja konkursowa będzie brać pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne

- prace należy złożyć do wychowawców klas 0-III

- będzie zorganizowana wystawa prac konkursowych

- każdy uczestnik otrzyma dyplom, a autorzy najlepszych prac dodatkowo upominek

- wyniki zostaną ogłoszone do 09 XI 2018r.

Organizatorzy konkursu:E. Mędykowska- Chrząstek, D. Krajewska, A. Radoń